Anna Sankowska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie

Agnieszka Bujalska– wicedyrektor

Magdalena Wysocka– wicedyrektor