W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dla klas 1-8 będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 18 grudnia 2020r. 1-22 grudnia 2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r. Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021 r.