Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie w skład którego wchodzą
(Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole Miejskie nr 21) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsp1.olsztyn.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie

tel/fax.: 89 523 87 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  05.01.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Olsztynie posiadają następujące ułatwienia:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki
 • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariola Urszula Ogonowska 
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 89 523 87 31

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie w skład którego wchodzą (Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole Miejskie nr 21) i znajduje się w tym samym budynku.

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bałtyckiej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia od strony parkingu oraz jedno do szatni szkolnej – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto
  od strony parkingu znajduje się wejście do budynku Przedszkola Miejskiego nr 21 oraz wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz.
  Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada zainstalowanych dźwigów osobowych oraz platform dla osób nieposełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.